Input description
 • Jumlah permohonan setakat ini: 54355

  Syarat Kelayakan Permohonan Kad Ceria

  1. Berumur 18 tahun ke atas
  2. Warganegara Malaysia
  3. Pemohon lahir di Wilayah Persekutuan ATAU menetap di Wilayah Persekutuan
      ATAU
  4. Pemohon adalah Penjawat Awam yang bertugas di Wilayah Persekutuan